Kontakt och organisation

Det internationella astronomiåret 2009 är ett initiativ från Internationella astronomiska unionen och Unesco. Det har sanktionerats av FN:s generalförsamling och stöds av bl a ESO, Europeiska sydobservatoriet där också Sverige deltar.På nationell nivå har Nationalkommitten för astronomi utnämd Bengt Gustafsson vid Uppsala universitets Institution för fysik och astronomi utnämd till samordnare. I arbetet deltar också Ulrike Heiter och Thomas Marquart vid samma institution. Insatserna i Sverige finansieras genom Uppsala universitet, Rymdstyrelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Svenska astronomiska sällskapet, Vetenskapsrådet, och ett antal ytterligare myndigheter, organisationer och företag. Verksamheten styrs och övervakas av en nationell styrgrupp med företrädare för finansiärerna, samt en referensgrupp med representanter för astronomiinsitutioner, astronomiföreningar, museer, vetenskapsscentra, skolor, m fl.Använd formuläret nedan för att kontakta Astronomiårets organisation i Sverige.