Vad har redan hänt?

Här kan du läsa om de saker som redan har hänt under Astronomiåret. Spalten till höger visar gamla evenemang ur kalendariet.

Har du bilder från ett evenemang eller om du vill skriva några rader, är du mycket välkommen att höra av dig till oss.Saturnussystemet i Uppsala
32 grund- och gymnasieskolor i Uppsala är med i projektet Sweden Solar Systemgenom att tillverka sin egen skalenliga Saturnusmåne att ingå i världens största solsystemsmodell. Under Astronomiåret har flera skolor haft invigning med utställningar och fler är på gång. Den största månen Titan kommer att placeras som ett konstverk utanför Celsiushuset i centrala Uppsala och är ett gemensamt projekt mellan Uppsala universitet, Institutet för rymdfysik i Uppsala och Uppsala kommun. Bilder och mer information »
 
Rymdboxen, en norrländsk experimentkoffert

Rymdgymnasiet i Kiruna har erhållit bidrag från Sparbanksstiftelsen Norrbotten för att utveckla experimentkoffertar i astronomi, som ska användas av skolelever i norrbottenskommunerna under astronomiåret 2009. Dessa koffertar heter Rymdboxenoch anpassas till gymnasiet och mellanstadiet. Syftet med Rymdbox-konceptet är att stärka astronomi- och rymdintresset bland skolelever.

I gymnasiets Rymdbox kommer att finnas avancerade instrument för både astronomiska observationer och mätningar av rymdfenomen tillsammans med läraranvisningar. Rymdgymnasiet tillsammans med sina elever designar och utprovar koffertens innehåll. Rymdboxen för mellanstadiet innehåller roliga experimentsatser för nyfikna elever. Med lärorika experiment söker de svar på sina frågor om rymden. Teknikens Hus i Luleå deltar i utvecklingen av mellanstadiekofferten.

 
Vetenskapsturnén Explore Space

Vetenskapsturnén Explore Space ger gymnasieelever en unik möjlighet till fördjupad kunskap om rymden, rymdforskning och jordobservationer från rymden. Under en halv dag kommer elever att träffa forskare för att diskutera och med stöd av avancerad utrustning laborera kring aktuella rymd- och jordobservationsfrågor. Erbjudandet är exklusivt för NV- och TE-programmen på tio orter i Sverige under våren 2009. Programmet sker i samarbete med Vetenskapens Hus (http://vetenskapenshus.se/). Explore Space inleds med en teatermonolog. Här börjar dagens resa där eleverna öppnar sina sinnen och reflekterar kring fakta och fantasi i rymden. Programmet fortsätter sedan som ett grupparbete för eleverna där det finns möjlighet att arbeta kring fyra olika frågeställningar:

Vilka faror lurar i rymden?

 • Vad kan man se från rymden?
 • Kan man hitta liv i universum?
 • Hur ser liv ut?
 
Fjärrstyrda observationer

Gymnasieelever och klasser från gymnasiet kommer att få tillgång till riktiga teleskop för egna observationer. Ett sådant teleskop för optiska observationer förbereds utanför Malmö vid Tycho-Brahe-observatoriet, ett annat för radioobservationer vid Onsala rymdobservatorium. SALSA Onsala ( Such A Lovely Small Antenna), är en radioantenn med 2.3 meters diameter som är fjärrstyrbar via nätet. År 2009 kommer SALSA att göras tillgänglig till fler skolor, genom förbättrade manualer och övningar anpassade till läroplanerna. Projekten stöds av Stiftelsen för strategisk forskning.

 
Tävling för ungdomar om observationstid vid Nordiska Optiska Teleskopet
Skolungdomar från Norden kan skriva och lämna in uppsatser med astronomisk tema och åka till det stora Nordiska Optiska Teleskopet(NOT) på La Palma, en av Kanarieöarna. Författarna av de bästa uppsatserna vinner en resa ner till observatoriet och får delta i observationer under några nätter. Ungdomarna bakom det segrande projektet får också namnge en nyupptäckt småplanet (asteroid). Projektet stöds av NOT och av Vetenskapsrådet.
 
Vetenskapsfestivaler

Vid vetenskapsfestivalerna i Göteborg och i Stockholm ingick rymden och universum som självklara ingrediaenser.

 
Visningar av stjärnhimlen

Förevisningar av stjärnhimlen, genom teleskop eller utan, och in natura eller i (uppblåsbara) planetarier planeras. Kan vi uppnå målet "100 000 ögon mot skyn", dvs att 50 000 människor skall se stjärnhimlen genom ett teleskop under Året? Se även det globala hörnstensprojektet "The Galileoscope".

Till ytterligare ett internationellt hörnstensprojekt knyter idén att ha en eller två huvudtillfällen under året, (på våren och/eller på hösten), flera dagar långa, då vi gör en nationell ansträngning att samordna visningar. "100 Hours of Astronomy" – "100 timmar astronomi" ska äga runt från torsdagen den 2 april till söndagen den 5 april 2009 (alltså två vardagar och helgen). Den internationella koordinatorn är Dennis Crabtree från Gemini Observatory. I Sverige hålls observatorierna öppna under kvällarna, teleskop ställs upp på torg och i parker och astronomer och amatörastronomer över landet hjälper till att visa himlens märkligheter.

 
"Rymdlådor"

 Rymdgymnasiet i Kiruna utvecklar experimentkoffertar i astronomi, som ska användas av skolelever i Norrbottenskommunerna under astronomiåret 2009. Dessa koffertar kallas Rymdboxaroch anpassas till gymnasiet och mellanstadiet. Syftet med Rymdbox-konceptet är att stärka astronomi- och rymdintresset bland skolelever (läs mer i skol- och kursprogrammet).

Sverige är, tillsammans med 24 andra länder, med i ett stort lärarfortbildningsprogram, Galileo Teaching Training Programme, GTTP, som är ett "Cornerstone Project" inom det Internationella astronomiåret. Den svenska delen består här bl a av en "astrononomilåda" för mellanstadiet inom ramen för NTA-projektetvid KVA. Medel söks för närvarande från EU in ramen för det 7:e ramprogrammet.

 
Sweden Solar System

Världens största modell av solsystemet finns i Sverige och kallas " Sweden Solar System" (SSS). Här utgår man från Globen i Stockholm. Den representerar Solen och planetmodellerna är skalade i avstånd och storlek relativt Globen. Modellen sträcker sig nu från Karlshamn (med kometen Swift-Tuttle i vetenskapscentret Kreativum) till Kiruna (med den sk terminalchocken vid Institutet för Rymdfysik). Astronomiåret har inspirerat till nya modeller i SSS. Saturnus har fått ett ansikte i centrala Uppsala där också en konstnärlig modell av månen Titan är under utförande. Komet Halley invigdes den 16 december på vetenskapscentret Balthazar i Skövde där klass Orion 6 från Käpplundaskolan vann priset på bästa förslag till utformning. Lekplatsbollaget stog för utformningen av detta utomhus, och även en lasermejslad modell i glas inomhus. Asteroiden ”Saltis” invigs den 14 januari vid Kunskapsskolans entré, före detta Observatoriet i Saltsjöbaden. En modell finns nu av hur Uranus kan gestaltas vid det kinesiska konferens och kulturcentret Dragon Gate i Älvkarleby, och en ny gestaltning av Jupiter planeras vid en av terminalerna på Arlanda flygplats. Ljusprojektionerna på Globen i samband med invigningen den 15:e jan i Stockholm relaterar till modellen av Solen i SSS.

 
Frimärken

Posten uppmärksammar Astronomiåret med två nya frimärken. Notera att den största stjärnan i stjärnkartan är ett hål i frimärket! Läs mer häreller här.

 
Utställningar

Vandringsutställningen"Upptäck Universum" har turnerat i Sverige under 2009 och landat på museer, vetenskapscentra, universitet och bibliotek i Göteborg, Skövde, Stockholm, Uppsala, Siljansnäs, Borlänge, Umeå. Den visas för närvarande på Teknikens Hus i Luleå och skall vidare till Kiruna stadshus i början av 2010.

Utställningen "Är det någon där? Teorier om liv i rymden från 1600-talet till idag" visas på Observatoriemuseet, Stockholm från den 15 januari till årets slut.

Utställningen "Räkna med astronomi" invigdes 30/1 på Museum Gustavianumi Uppsala.

Utställningen "Galileo" visas under hösten på Nobelmuseet, Stockholm, där även en av Galileis originalkikare ställs ut.

”På spaning i RYMDEN, från Galileo till rymdhopp” är en relativt stor utställning, som invigdes på Framtidsmuseeti Borlänge den 23 februari. Den beräknas stå i två år.

Två mindre utställningar vandrar mellan flera bibliotek i Halland: "Stjärnor uppåt väggarna", som behandlar stjärnhimlen i den folkliga konsten, och "De hvita nätterna", med meteoriter och fotografiskt material relaterat till nedslaget i Tunguska 1908. Föremål och bildmaterial från Länsmuseet i Halmstads samlingar ( www.halmstad.se/bibliotek).

 
Skol- och kursprogram

Ett brett skolprogram tar form på en mängd orter i Sverige liksom program för lärarfortbildning, kursverksamhet och seminarieserier. Läs vidare »

 

Bilder från kosmos - 400 år efter Galileo Galilei.

 

Vetenskapscentret Kreativum, Karlshamn, 13 dec - 5 feb

 

 

Läs mer...
 
Utdelning av bidrag

Svenska Astronomiska Sällskapet har under året delat ut över 200 000 kr som bidrag till olika astronomirelaterade projekt. Läs om båda omgångarna häroch här.

 
Galileiska Nätter: 22-24 oktober
Galileiska Nätter var ett globalt hörnstensprojekt med syfte att visa himmelskropparna som Galileo själv observerade för 400 år sedan, främst månen och Jupiter med sina månar. Klicka på bilden för att veta vad sm hände under dessa dagar och nätter i Sverige.
 
Stek en måne!

Nu har vinnaren i tävlingen "mest månlika pannkaka 2009" avgjorts. Nanna Nordström från Stockholm blev den glada pannkaksgräddare som lyckades bäst med uppdraget att steka fram en pannkaka så lik månen som möjligt. Tävlingen utlystes inom ramen för utställningen STEK EN MÅNE på Kungliga Konsthögskolans "Galleri Mejan" 27-30/9.

Över 100 bidrag stektes under utställningens gång och samtliga fotograferades kontinuerligt för att sedan bedömas av tävlingens enväldiga jury, konststuderande Martin Christensen, som även var initiativtagare och upphovsman till utställningen. Förutom att pröva sin lycka med pannkaksstekningen kunde utställningsbesökarna även förkovra sig i texter om astronomi, Galilei och månen, samt givetvis äta mån-pannkakorna som stektes, med sylt.

Idé och genomförande: Martin Christensen

 
Explore Space

Under vintern och våren 2009 var rymden på turné i ett antal svenska gymnasieskolor. Rymdstyrelsen åkte tillsammans med Vetenskapens hus i Stockholm runt till tio svenska gymnasieskolor och lät eleverna handgripligen ta del av rymdforskning. Turnén gick under namnet Explore Space och städer som fick besök var Linköping, Norrköping, Karlstad, Örebro, Eskilstuna och Västerås, Helsingborg, Malmö, Lund och Kalmar.

Läs vidare på Rymdstyrelsens hemsida.

 
Fler bidrag från Svenska Astronomiska Sällskapet

Svenska astronomiska sällskapet fördelat bidrag på totalt 92500 kr till projekt som ska genomföras under astronomiåret. Denna stora utdelning har möjliggjorts genom medel från Stiftelsen Svenska astronomiska sällskapets planetariefond.

Projekten som får stöd utgör ett urval som illustrerar allt som planeras i landet: från små lokala aktiviteter till
rikstäckande arrangemang.

Läs mer...
 

2-5 april gick 100 timmar astronomiav stapeln. Tack vare bra väder kunde tusentals männiksor i Sverge titta på stjärnhimlen genom teleskop uder dessa dagar. Läs mer om vad som hände »

 
Invigningen i Stockholm

Bengt Gustafsson och Ulf Danielsson, bägge professorer vid Uppsala universitetets Institution för fysik och astronomi, förde en dialog om Galilei under Astronomiårets invigning i Stockholm den 15/1 (Bild: Alexis Brandeker, fler bilder). Då tändes även Globen upp, läs mer om detta på SvDs hemsidaoch se en bild tagen av Ludvig Ehrenstråhle här.

 
Utdelning av bidrag

Ekonomiska bidrag till projekt som planeras inför astronomiåret har delats ut av Svenska astronomiska sällskapet. Sådana medel, om totalt 125 000:-, har beviljats till 14 organisationer, föreningar och privatpersoner runt om i landet. Läs vidare för mer information om dessa projekt

Läs mer...
 
Svenska gymnasieelever i Paris

Den internationella invigningen av Astronomiåret ägde rum på UNESCOs högkvarter i Paris den 15-16 januari 2009. Tre gymnasieelever från Sverige deltog, utsedda från Förbundet Unga Forskare, Rymdgymnasiet i Kiruna och Kunskapsskolan i Stockholms observatoriums gamla byggnader i Saltsjöbaden.

Anders Larssons (Rymdgymnasium) säger: "Hela resan var full av nya upplevelser och det var nästan svårt att ta in allt. Att få delta vid dessa dagar var någonting helt nytt för mig. Det var väldigt mycket information hela tiden, någonting som slog mig var hur otroligt omfattande och komplex rymdforskning är."

Läs hela hans rapport om resan:
Läs mer...
 
Invigningar

Invigningen av Astronomiåret på internationell nivå skedde vid en ceremoni den 15-16 januari 2009 på UNESCOs huvudkvarter i Paris (se www.astronomy2009.org). I Sverige har astronomiåret inletts på flera olika platser. Redan 4 januari markerade Storkyrkan, Stockholm årets början med att rikt program. Naturhistoriska museet i Göteborg inledde astronomiåret med en invigning av vandringsutställningen "Upptäck Universum" den 10 januari. Samtidigt med den internationella invigningen uppmärksammades Astronomiåret i Stockholm med ett galaprogram då också Observatoriemuseet öppnade en ny utställning. Samma dag hölls invigningsceremonier även i Halmstad, Ötersund, Sundsvall och Umeå. Slottskogsobservatoriet, Göteborg öppnade astronomiåret den 17 januari. 

Vetenskapscentret Balthazar i Skövde inledde astronomiåret den 19 februari med många aktiviteter, och  Framtidsmuseet i Borlänge öppnar sin stora utställningen "På span i rymden" 23 februari.

Läs mer...
 


 

Evenemang som redan hänt

 • 16/06 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 12/06 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 11/06
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 06/06 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 05/06 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 04/06
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 02/06 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 30/05 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 29/05 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 28/05
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 23/05 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 22/05 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 21/05
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 19/05 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 16/05 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 15/05 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 14/05
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 09/05 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 08/05 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 07/05
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 05/05 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 02/05 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 01/05 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 30/04
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 25/04 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 24/04 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 23/04
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 21/04 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 18/04 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 17/04 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 16/04
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 11/04 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 10/04 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 09/04
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 07/04 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 04/04 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 03/04 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 02/04
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 28/03 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 27/03 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 26/03
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 24/03 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 21/03 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 20/03 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 19/03
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 14/03 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 13/03 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 12/03
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 10/03 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 07/03 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 06/03 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 05/03
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 28/02 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 27/02 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 26/02
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 24/02 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 21/02 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 20/02 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 19/02
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 14/02 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 13/02 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 12/02
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 10/02 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 07/02 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 06/02 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 05/02
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 31/01 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 30/01 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 29/01
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 27/01 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 24/01 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 23/01 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 22/01
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 17/01 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 16/01 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 15/01
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 13/01 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 10/01 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 09/01 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 08/01
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 03/01 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 02/01 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 01/01
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 30/12 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 27/12 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 26/12 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 25/12
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 20/12 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 20/12 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 19/12 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 19/12 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 18/12
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 16/12 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 16/12 | 16:00
  Invigning av modell av komet Halley
 • 14/12 | 19:00
  Visning av stjärnor och planeter
 • 13/12 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 13/12 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 12/12 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 12/12 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 12/12 | 12:00
  Betlehems stjärna
 • 11/12
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 08/12 | 19:00
  Stjärnvisning
 • 08/12 - 19/01 | 19:00
  Stjärnvisning (endast klara tisdagskvällar)
 • 07/12 | 19:00
  Visning av stjärnor och planeter
 • 07/12 | 19:00
  Hallands geologiska förening
 • 06/12 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 06/12 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 05/12 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 05/12 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 05/12 | 12:00
  Astronomilördag
 • 04/12 | 12:00
  Vad var Betlehems stjärna?
 • 04/12
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 03/12 | 19:00
  Sa det "Bang" när universum föddes?
 • 02/12 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 02/12 | 18:00
  Avfira astronomiåret 2009
 • 01/12 | 19:00
  Stjärnvisning
 • 01/12 - 12/01 | 19:00
  Stjärnvisning (endast klara tisdagskvällar)
 • 30/11 | 19:00
  Visning av stjärnor och planeter
 • 30/11 | 19:00
  Vad var Betlehems stjärna
 • 29/11 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 29/11 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 28/11 | 19:00
  Carbon Based Lifeforms
 • 28/11 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 28/11 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 27/11 | 19:00
  Carbon Based Lifeforms
 • 27/11
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 26/11 | 18:30
  Genom solsystemet och ut i Vintergatan
 • 24/11 | 19:00
  Stjärnvisning
 • 24/11 - 05/01 | 19:00
  Stjärnvisning (endast klara tisdagskvällar)
 • 24/11 | 18:30
  Tro, vetande och Galileo
 • 24/11 | 13:15
  Om solväder, solklimat och förutsägelser
 • 23/11 | 19:00
  Visning av stjärnor och planeter
 • 23/11 - 23/11 | 19:00
  Stjärnskådning i Borlänge
 • 22/11 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 22/11 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 21/11 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 21/11 | 14:00
  Efter Galileo Galilei
 • 21/11 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 20/11
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 19/11 | 18:00
  Kommer solen att lysa imorgon?
 • 18/11 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 18/11 - 19/11 | 12:00
  Astronomiårskonsert
 • 18/11
  Invigning komet Halley
 • 17/11 | 20:00
  Astronomiåret 2009: Mörk kväll i Tyresta by!
 • 17/11 | 19:00
  Stjärnvisning
 • 17/11 | 19:00
  Ögon känsliga för stjärnor
 • 17/11 - 29/12 | 19:00
  Stjärnvisning (endast klara tisdagskvällar)
 • 16/11 | 19:00
  Visning av stjärnor och planeter
 • 16/11 | 19:00
  Grottmannens almanacka och kompass
 • 15/11 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 15/11 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 14/11 | 18:00
  Att se sig om i stjärnorna
 • 14/11 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 14/11 | 13:00
  Astronomins musik - resonanser och rena toner.
 • 14/11 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 14/11 | 12:00
  Vetenskapscafé
 • 14/11 | 11:00
  Att se sig om i stjärnorna
 • 13/11
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 12/11 | 18:00
  Universum och resor genom tid och rum
 • 11/11 | 18:30
  Universums moerka krafter
 • 10/11 | 19:00
  Stjärnvisning
 • 10/11 - 22/12 | 19:00
  Stjärnvisning (endast klara tisdagskvällar)
 • 10/11 | 18:30
  Sfärernas musik - om Galileo och kärleken till musiken
 • 09/11 | 19:00
  Visning av stjärnor och planeter
 • 08/11 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 08/11 | 13:00
  Zonta International 90 år ”Rymdåldern i genusperspektiv”
 • 08/11 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 07/11 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 07/11 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 06/11
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 05/11 | 18:00
  En vandring på höstens stjärnhimmel
 • 05/11
  Astronomidag
 • 04/11 | 19:00
  Vill du se en stjärna... eller en galax?
 • 03/11 | 19:00
  Stjärnvisning
 • 03/11 - 15/12 | 19:00
  Stjärnvisning (endast klara tisdagskvällar)
 • 02/11 | 19:00
  Visning av stjärnor och planeter
 • 02/11 | 19:00
  Kraftfulla kvinnor
 • 02/11
  Stjärnor uppåt väggarna
 • 01/11 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 01/11 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 31/10 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna
 • 31/10 | 13:00
  Planetarievisning Framtidsmuseet
 • 31/10 | 10:30
  Österlen lyser
 • 30/10 | 11:00
  Sagostund bland stjärnorna
 • 30/10
  Planetarieföreställning: Ensamma i universum?
 • 29/10 | 19:00
  Framtida europeisk astronomi
 • 29/10 | 18:00
  Upptäck vintergatan!
 • 29/10 | 17:30
  Rymdresa i fyra dimensioner
 • 29/10 | 13:00
  Höstlov på Länsmuseet i Halmstad - Astronomidagar
 • 28/10 | 13:00
  Astronomiårsaktiviteter
 • 27/10 - 08/12 | 19:00
  Stjärnvisning (endast klara tisdagskvällar)
 • 27/10 | 19:00
  Stjärnvisning
 • 27/10 | 19:00
  ANIARA - framtidsvision och rymdopera
 • 27/10 | 18:00
  Lennar Nilsson-pristagare föreläser
 • 27/10 | 13:00
  Äventyrsteater
 • 27/10
  Astronomidag för NV-lärare
 • 26/10 | 19:00
  Visning av stjärnor och planeter
 • 26/10 - 26/10 | 19:00
  Stjärnskådning i Borlänge
 • 26/10 | 13:00
  Astronomiårsaktiviteter
 • 25/10 | 14:00
  På kurs mot stjärnorna