Pressrummet
Här hittar du pressmeddelanden och relaterat material. Notera även att det finns en epostlista för journalisteroch presskonferenser i kalendern.

Studenter från Kiruna åker till Nordiska Optiska Teleskopet

Med anledning av Astronomiåret 2009 utlystes i början av året en uppsatstävling på ett astronomitema för nordiska gymnasiestudenter. I varje land utses en vinnare där priset blir en resa till det Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), ett modernt 2.5-meters-teleskop på ön La Palma, Kanarieöarna.

Tävlingen i Sverige är nu avgjord och två elever har av juryn enhälligt utsetts att få dela på priset. De vinnande bidragen är "Aftonstjärnan" författad av Helena Holma och "Om sökandet efter nya världar" av Mikael Ingemyr. Ett hedersomnämnande ges till "De svarta hålens liv" av Magnus Bäckebo. Samtliga tre elever kommer från Rymdgymnasiet i Kiruna.

Vinnarna erbjuds nu att få resa ned till NOT för att tillsammans med professionella astronomer och övriga vinnare i de nordiska länderna, genomföra observationer med teleskopet under ett par nätter. Resan planeras ske i början av december.
Obs:Det finns möjlighet för pressen att följa med och göra ett reportage från nordens främsta astronomianläggning. Kontakta undertecknad vid intresse.

I Sverige stöds arrangemenget av Vetenskapsrådet och NOTSA (NOT Scientific Association). För det praktiska genomförandet ansvarar professionella astronomer och Förbundet Unga Forskare.

Nils Bergvall, ordf. i tävlingskommittén
+46 18 471 5975
nils.bergvall@fysast.uu.se

Bilder

 • Nordiska Optiska Teleskopet (Bild: Thomas Marquart): JPG (400pix), JPG (2000pix)
 • Vinnarna (Bild: Rymdgymnasiet): JPG (400pix), JPG (4000pix)
  Markus Bäckebo till vänster och Mikael Ingemyr till höger i bild med Helena Holma i mitten.
 • Ytterligare bilder från NOT kan hämtas här.

Länkar

Vinnaruppsatserna

 • "Aftonstjärnan" av Helena Holma: PDF
 • "Om sökandet efter nya världar" av Mikael Ingemyr: PDF

 
Saturnus i Uppsala, 13/6

I världens största skalamodell av Solsystemet, där Globen i Stockholm är Solen, har Saturnus hamnat i Uppsala. Planeten kommer nu under Astronomiåret 2009 att markeras med en matta med planeten i rätt skala på Celsiustorget i Uppsala (utanför S:t Pers galleria). På torget står statyn av Anders Celsius, universitetets mest kände astronom, och där ligger också hans observatorium från 1730-talet.

På lördagen den 13 juni kl 11:00 kommer mattan att invigas av kulturnämndens ordförande Jan-Erik Wikström. Planetforskare från Uppsala universitet och Institutet för rymdfysik i Uppsala medverkar, tillsammans med Linnékvintetten som spelar brassmusik och fanfarer, och Roland Keijser och Håkan Larsson med Saturnusimprovisationer.

Mer information: Pressmeddelande_Mattan.doc
 
100 timmar astronomi

100 timmar astronomiblir Astronomiårets nästa stora händelse världen över, 2-5 april.

 • Information om aktiviteter i Sverige: www.astronomi2009.se/100timmar
 • Ladda ner svenska loggan: 100HA_logo_swedish.zip (5.2MB)
 • Ladda ner postern: JPG (150KB), PDF (18MB), PSD (189MB)
 • Internationella hemsidan: 100hoursofastronomy.org
 • Pressmaterialom "100 timmar astronomi" i Stockholm-Uppsala-området:
  • PDF (5.7MB)
  • ZIP-arkiv (1.6 MB) med bilder och bildtexter.

 
Pressmeddelande och material 090114
Material för nedladdning som delades ut vid presskonferensen 090114 på Observatoriemuseet i Stockholm.
 
Grafiskt material
Grafiskt material som t.ex. Astronomiårets logo går att ladda ner härifrån.
nbsp;
Pressmeddelande 081229

Vi närmar oss nu raskt invigningen om Internationella astronomiåret 2009. Ladda ner pressmeddelandet som DOC-fileller läs vidare.

Nu börjar internationella astronomiåret 2009!

Just nu förbereder sig astronomer och astronomiintresserade över hela världen för att “föra universum närmare jorden”. 135 nationer medverkar i evenemang och aktiviteter som skall äga rum under år 2009, och därefter.

Det Internationella astronomiåret 2009 har lanserats av Internationella astronomiska unionen och FN:s organisation för kultur och vetenskap UNESCO under temat: Upptäck universum (“The Universe, yours to discover”). 

Den officiella öppningsceremonin äger rum i Paris den 15 och 16 januari 2009. Medverkande är en rad högtidstalare inklusive Nobelpristagare, och forskare under arbete vid avlägsna observatorier. Massmedia är inbjudna. I många länder hålls nationella öppningsceremonier i januari och februari. I Göteborg öppnas astronomiåret redan den 10 januri kl 13 på Naturhistoriska museet, där också en vandringsutställning som producerats för året,  Upptäck universum, invigs. I Stockholm öppnas året den 15 januari klockan 17 genom ett kosmiskt ljusspel på Globens yta och ett program i ABF-huset i Svenska astronomiska sällskapets regi kl 19. Globen representerar solen i världens största skalamodell av solsystemet, Sweden Solar System, som ligger utsträckt genom Sverige.

Under året planeras en rad internationella aktiviteter. Den kosmiska dagboken är exempel på en sådan – dess websida öppnas på nyårsdagen. Där bloggar ett 50-tal astronomer från 35 länder för att visa hur deras arbete och liv ter sig. Allmänheten kan steg för steg följa hur grundläggande forskning blir till. ”100 timmar astronomi” är ett annat världsomspännande projekt. Från den 2 till den 5 april kommer en lång rad evenemang för allmänheten att äga rum; inte minst kommer observatorierna att öppnas och teleskop att göras tillgängliga för var och en som vill se stjärnhimlen genom dem. Detta är för att ge alla en chans att följa Galileo Galilei i spåren – det var för 400 år sen, 1609 som han första gången riktade sitt teleskop mot himlen och på så sätt startade en revolution inom astronomin, och naturvetenskapen i stort. Astronomiåret vill engagera allmänheten i många olika aktiviteter, och för att göra det möjligt spelar den entusiastiska och växande skaran av  amatörastronomer en avgörande roll.

Astronomi och rymdforskning levererar fantastiska bilder från universum. I ett annat globalt projekt (”FETTU”) görs utställningar på offentliga platser som visar sådana bilder. Det projektet invigs i Paris vid UNESCOs högkvarter, och kommer också att få en svensk motsvarighet. I ett annat internationellt projekt vill man visa på effekten av ”ljusföroreningen” från belysningen, särskilt i storstäderna. Vem som helst kan delta, helt enkelt genom att en klar kväll räkna antalet stjärnor som syns inom ett visst område på stjärnhimlen. De svenska satsningarna vänder sig inte minst till skolor. Det skall t ex bli möjligt för skolelever att observera objekt på stjärnhimlen med fjärrstyrda teleskop, eller att delta i en tävling om bästa idé för observationer med ett riktigt stort teleskop på Kanarieöarna och sen få resa dit och genomföra dem.  Andra tävlingar som planeras för ungdomar gäller bästa rymdmusik eller bästa video. Detta och alla andra evenemang och projekt beskrivs på astronomiårets hemsidor (se nedan).

Catherine Cesarsky, president för Internationella astronomiska unionen, säger: ”135 länder har engagerat sig i Astronomiåret, och alla drar åt samma håll för att göra astronomi tillgänglig för allmänheten. Året kommer att stimulera ett långsiktigt intresse för att studera naturvetenskap och teknik, och höja uppskattningen av vetenskap och värderingen av livslångt lärande.”

Läs mer...
 
Pressmeddelande 080818
INTERNATIONELLA ASTRONOMIÅRET 2009 i Sverige, Pressmeddelande 080819

2009 har utsetts av FN till det Internationella astronomiåret. En rad evenemang kommer att hållas över jorden under mottot: "Upptäck universum". Framför allt vill man göra det möjligt för unga människor att se himlakropparna, med sina egna ögon och genom teleskop. Astronomer kommer att öppna observatorierna för allmänheten. Skolungdomar får genomföra egna observationsprogram. Och Sverige får ett eget solsystem.

För 400 år sedan, år 1609, riktade Galilei sitt teleskop mot himlen för första gången. Därför har FN och Internationella astronomiska unionen utnämnt år 2009 till Internationella astronomiåret. Aktiviteter och evenemang kommer att äga rum under hela året och över hela jordklotet. Allmänheten, amatör- och proffsastronomer kommer även i Sverige gå samman för att gemensamt upptäcka universum.

Startskotten går i Stockholm på nyårsafton och i Paris i mitten av januari. Vårens höjdpunkt "100 timmar astronomi" hålls mellan 2-5 april.  Då pågår observationer och evenemang dygnet runt överallt på jorden. I Sverige kommer så gott som alla observatorier och astronomiföreningar visa stjärnhimlen och tanken är att var och en som vill då skall kunna få se genom teleskop.

Även under resten av året kommer teleskopobservationer med allmänheten och skolklasser att genomföras. Vissa teleskop kommer också att göras tillgängliga för skolklasser som ska kunna göra fjärrstyrda obsevationer via Internet.  I ett nordiskt tävlingsprojekt kommer gymnasieelever och ungdomar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige att få chansen att åka till Kanarieöarna och använda Nordiska Optiska Teleskopet (NOT). NOT är nordens största egna teleskop med en 2.6 meter stor spegel och professionella mätinstrument. Deltagarna kommer att utses genom en tävling under våren.

Offentliga föredrag kring astronomiämnen kommer att ges runt om i landet. En vandringsutställning med titeln "Upptäck Universum" kommer att  
turnera genom landet under året. Flera andra utställningar planeras också. T ex kommer Nobelmuseet i Stockholm under hösten 09 att ha en särskild utställning om Galilei och med hans originalteleskop. Astronomiåret kommer dessutom att representeras i Bok- och  biblioteksmässan och på vetenskapsfestivalerna i Göteborg och i Stockholm.

Sweden Solar System, världens största skalenliga modell av solsystemet där Globen i Stockholm representerar solen, kommer att utvidgas under 2009. Bland annat kommer nya modeller på Jupiter och Saturnus invigas på Arlanda flygplats och i Uppsala där även Saturnus månar placeras i stadens skolor.

Alla som vill kan sätta sina astronomikunskaper på prov genom att skriva en astronomiartikel i svenska Wikipedia och få den bedömd av proffsastronomer. Författaren till den bästa nya artikeln kommer att få en asteroid döpt efter dig.

Man kan hålla sig uppdaterad genom Astronomiårets svenska hemsida: https://www.astronomi2009.se. Den internationella sidan finns på på http://www.astronomy2009.org/.

Den som har ideer om verksamhet för Astronomiåret är välkommen att söka stöd från Svenska astronomiska sällskapet för att förverkliga dem.  Se hemsidan för mer information.

För Astronomiåret:

Bengt Gustafsson     Thomas Marquart